تالار بهار آزادی

نام مدیریت : جناب آقای سید حجت حسینی.
شماره تماس : 32230789-026.
شماره همراه : 09122641007.
آدرس : كرج انتهاي خيابان بهار نرسيده به پارك تالار بهار آزادي.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.