تالار خوانسالار

نام مدیریت : جناب آقای محمد نقی زاده.
شماره تماس : 32233706-026.
شماره همراه : 09395835946.
آدرس : کرج خيابان چالوس نرسيده به سه راه عظيميه تالار خوانسالار.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.