تالار صدف

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 3516235-026.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج تالار پذيرايي صدف كرج بلوار سرداران نبش تقاطع شهيد حدادي تالار صدف.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.