تالار مهدی

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج تالار مهدی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.