تالار نوین

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 4554066-026.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : كرج خيابان شهيد بهشتي بعد از ميانجاده تالار نوين.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.