تالار هامش

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 4813406-026.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : كرج پيشاهنگي گلدشت بالاتر از اتوبان نبش خيابان چهارم شرقي تالار هامش.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.