سالن زیبایی یاسمن

مدیریت : سالن زیبایی یاسمن .

شماره همراه مدیریت : نامشخص .

آدرس : مشهد، چهار راه خیام ، خیابان پیام ، انتهای پیام 12، سالن زیبایی یاسمن .

شماره های تماس : 37687842 .

وب سایت : ————

ایمیل :  ————

اینستاگرام :  ————

تلگرام :  ————