شیرینی تبریزی ها

مدیریت : شیرینی تبریزی ها.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : بولوار وکیل آباد – بولوار پیروزی – بین پیروزی 73 و میدان لادن ، شیرینی تبریزی ها .

شماره تماس : 38642660.