شیرینی سرای برگ سبز

مدیریت : جناب آقای رحیمیان.

شماره همراه مدیریت : 09153131125.

آدرس : آزادشهر – بولوار معلم – چهارراه دانش آموز – شیرینی سرای برگ سبز.

شماره تماس : 38927141.