شیرینی سرای بی بی گل

مدیریت : سرکار خانم خاموشی.

شماره همراه مدیریت : 09151037710.

آدرس : بولوار سجاد – چهارراه بهار – اول یاسمن – شیرینی سرای بی بی گل.

شماره تماس : 09158231559 و 37684654.