شیرینی سرای من و تو

مدیریت : جناب آقای زمانی.

شماره همراه مدیریت : 09153159395.

آدرس : بولوار وکیل آباد – بولوار پیروزی – حدفاصل میدان حر و میدان هاشمیه – چهارراه کوثر – شیرینی سرای من و تو.

شماره تماس : 38822692.