شیرینی سرای خروس قندی

مدیریت : جناب آقای مدرسی.

شماره همراه مدیریت : 09357753265.

آدرس : بولوار سجاد – ابتدای خیابان بهار – شیرینی سرای خروس قندی .

شماره تماس : 37612146.