شیرینی سرای عاصف

مدیریت : جناب آقای یعقوبیان فر.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : بولوار خیام – خیام 10 – شیرینی سرای عاصف.

شماره تماس : 37680873.