شیرینی شاخه نبات

مدیریت : جناب آقای سادات.

شماره همراه مدیریت : 09155126681.

آدرس : خیابان کوهسنگی بین کوهسنگی 18 و 20، شیرینی شاخه نبات .

شماره تماس : 38409252.