شیرینی فروشی آسیم

مدیریت : جناب آقای حسینی.

شماره همراه مدیریت : 09155081006.

آدرس : بولوار وکیل آباد – بولوار سید رضی – نبش سید رضی 16، شیرینی فروشی آسیم.

شماره تماس : 36086510.