شیرینی ملکه کندو

مدیریت : جناب آقای آقایی.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : بولوار فرامرز عباسی – فرامرز عباسی 39 – پلاک 69 – شیرینی ملکه کندو .

شماره تماس : 36066655.