قنادی عروسک

مدیریت : جناب آقای شیبانی.

شماره همراه مدیریت : 09153090548.

آدرس : بولوار عبدالمطلب – میدان شفا – نبش موسوی قوچانی – قنادی عروسک.

شماره تماس : 37520683.