قنادی کتایون

مدیریت : جناب آقای قانعی مقدم.

شماره همراه مدیریت : 09352222103.

آدرس : بولوار وکیل آباد – بولوار سید رضی – بین سید رضی 14 و 16 – قنادی کتایون .

شماره تماس : 37612146.