قنادی کوروش

مدیریت : جناب آقای کوروش مجاوریان.

شماره همراه مدیریت : 09151122553.

آدرس : بولوار وکیل آباد – نبش وکیل آباد 28 – بولوار سجاد – سجاد 24 – قنادی کوروش .

شماره تماس : 36023068 – 38647051.