1 من و همسرم یکدیگر را کاملا درک میکنیم.
2 همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد.
3 هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام.
4 از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم.
5 از اینکه در زندگی مشترکمان مسؤولیتهای خود را خوب ایفا میکنیم، خوشحالیم.
6 روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم او مرا درک نمی کند.
7 از نحوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم.
8 از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریهای مربوط به آن راضی نیستم.
9 از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراعت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم.
10 از نحوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم.
11 از نحوه ایفای نقش و مسؤولیت خود و همسرم به عنوان "والدین" راضی نیستم.
12 گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشئ خود را دنبال میکند.
13 همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیر میشود.
14 هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند.
15 در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم.
16 از این که نمیتوانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم است.
17 تا زمانی که همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی گذرد.
18 از این که همسرم نزدیکی را به صورت غیر منصفانه قبول یا رد کند ناراحت می شوم.
19 اختلاف نظر راجع به این که تا چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشکل درآمده است.
20 من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی زناشویی ما به وجود می آورند.
21 من و همسرم در این که چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم، اختلاف نظر داریم.
22 گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق هست.
23 گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم.
24 گاهی اوقات درباره مسائل جرئی، جرّ و بحث های زیادی داریم.
25 از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم.
26 به نظر می رسد من و همسرم به مهمانیها و فعالیت های اجتماعی یکسانی علاقه مند باشیم.
27 از میزان عشق و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم.
28 من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم.
29 ما به قدر کافی با اقوام و دوستانمان وقت صرف میکنیم.
30 من معتقدم که در زندگی زناشوییمان دچار اختلاف عقیدتی هستیم.
31 دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار می دهد.
32 ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.
33 برای اجتناب از درگیری با همسرم دست به هر کاری می زنم.
34 من و همسرم هر دو از بدی های اصلی مطلعیم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی بشمار نمی آیند.
35 تصور نمی کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاریش همراه من فرصت یا توان کافی داشته باشد.
36 ما به دنبال راه هایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط جنسیمان را جالبتر و لذت بخش تر سازیم.
37 به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی مشکلات در روابط ما هستند.
38 از این که وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنیم، لذت نمی برم.
39 من و همسرم درباره بعضی از آموخته های مذهبی توافق نداریم.
40 گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است.
41 گاهی اوقات باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل است.
42 گاهی اوقات فکر می کنم کشمکش های بین من و همسرم همچنان ادامه دارد و پایان نخواهد یافت.
43 از این که همسرم علائق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد، نگران هستم.
44 هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم.
45 از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن به ندرت وقت کافی داریم.
46 همسرم زیادی وقتش را با دوستان و اقوامش می گذراند.
47 من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت می کنیم.