09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آبگوشت

چند نکته درباره آبگوشت

چند نکته درباره آبگوشت

هنگام پختن آبگوشت ، سوپ ، اشکنه و نظایر آن ها ، هر خانم خانه دار می تواند متناسب با ذائقه افراد خانواده خود دست به کار زند . در زیر چند نکته به عنوان نمونه ذکر شده است . آبگوشت پرمایه . مقداری آب سرد ، آرد یا نشاسته ذرت را درون ظرف دهان گشادی بریزید . با هم مخلوط کرده خمیر شل و آبکی درست کنید . سپس در ظرف را بسته آن را تکان دهید تا این خمیر ، نرم و یکدست شود . آنگاه این مخلوط را به تدریج به ...

ادامه مطلب