09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آداب عقد

به احساسات و عواطف همسرتان توجه کنید

به احساسات و عواطف همسرتان توجه کنید

وقتی همسرتان را به لحاظ عاطفی تنها می گذارید ، دچار مشکلاتی می شوید ... بسیاری از ما انسان ها در زندگی خود به لحاظ عاطفی تشنه و گرسنه هستیم . سپس این کمبود را با اعتیاد به پرخوری و غذا ، مصرف نوشابه های الکلی ، اعتیاد به خرید کردن ، کار زیاد و ... جبران می کنیم . اما تنها چیزی که کم داریم عشق و محبت و توجه کافی است نه غذا و الکل و موادمخدر . اغلب ما پس از مدتی از ازدواج مان غافل می شویم و مانند ...

ادامه مطلب
خرافات در مراسم عروسی

خرافات در مراسم عروسی

ازدواج . 1 . بنابر خرافه ، ازدواج در روز جشن تولد "بد" است اما اگر پسر و دختر هر دو در یک روز متولد شده باشند ، ازدواج آن دو در این روز مبارک است ؛ گرچه آن ها باید یکی دو سال از هم جدا بمانند . 2 . بنابر اعتقاد اهل خرافه در آمریکا ، همانطور که قطرات باران نمادی از اشک است ، اگر در مراسم عروسی هوا بارانی شد کار بدان جا منتهی می شود که عروس در تمام مراحل زناشویی خود گریان می باشد و اضافه می ...

ادامه مطلب