09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آداب و رسوم ازدواج در آستانه اشرفیه

مراسم ازدواج در آستانه اشرفیه

مراسم ازدواج در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه در ۳۵ کیلومتری رشت واقع است و فاصلهٔ آن تا شهر لاهیجان نیز ۷ کیلومتر می باشد . در این منطقه از زمان خیلی دور پیش از این ازدواج در بخش آستانه اشرفیه دارای مراحل و مراسم خاص بوده است از بعضی از این مراسمات اکنون در مرکز بخش و برخی از آنان در دهات خبری نیست . مخصوصا ازدواج های مرکز بخش و مراسم مربوط بدان اکنون شکل ازدواج هایی را به خود گرفته است که در شهرهای ایران خصوصا دیگر ...

ادامه مطلب