09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آداب و رسوم ازدواج در خوزستان

تازه دامادها بدانند

تازه دامادها بدانند

ازدواج به معنی زندگی مشترک دو شخص از دو خانواده متفاوت با ارزش ها و شخصیت های متفاوت با یکدیگر است . مرد قبل از ازدواج در محیط های پسرانه ای مانند دبیرستان بوده و با عواطف و رفتار دختران آشنایی کاملی ندارد ، همچنین دختر نیز نمی داند که چگونه با پسر برخورد کند . همین موضوع باعث بروز بسیاری از مشکلات می شود . گرچه این تفاوتها می تواند به نفع ایجاد عشق و علاقه های خیلی قوی بین شما و همسرتان ، ...

ادامه مطلب