09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آزادی فردی در زندگی زناشویی

ازدواج و آزادی های فردی

ازدواج و آزادی های فردی

آیا ازدواج کردنش آزادی های فردی او را از وی گرفته ؟ زمانی که لباس هایش را می پوشد و برای رفتن به بیرون از خانه آماده می شود ، همسرش سریع واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید ؛ "کجا ؟ تو دیگر همسر داری و اگر جایی بخواهی بروی ، باید با هم برویم !!!" . آزادی های بعد از ازدواج . یکی از مشکلاتی که بعد از ازدواج در زندگی زناشویی مطرح است ، محدود کردن آزاد ‎های فردی طرفین است . در این موارد افراد ، ...

ادامه مطلب