09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب آشنایی با دنیای زنان

شناخت دنیای متفاوت زن و مرد

شناخت دنیای متفاوت زن و مرد

همان طور که زن و مرد ، از لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوتند ، این تفاوت‌ها در روحیات آنها هم دیده می‌شود . در اینجا به ذکر مهم‌ترین تفاوت های روحی آنان می‌پردازیم . زنان ، توجّه بیشتری به جزئیّات دارند و مردان ، کلّی نگر هستند . مردان ، از زنان اجتماعی تر هستند ، امّا زنان ، از هوش اجتماعی بالاتری برخوردارند . مردان کمتر می‌توانند چند کار را به طور همزمان و به صورت منظم مدیریت کنند . ...

ادامه مطلب