09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احترام

احترام در خانواده

احترام در خانواده

یکی دیگر از وظایف زن و شوهر این است که به یکدیگر احترام بگذارند . این مساله در خانواده متعادل و طبیعی کاملا تحقق می یابد . یعنی زن کاملا برای شوهر خود و شوهر کاملا برای زن خود نهایت احترام را قائل است . احترام در رفتار متقابل ، در سخن گفتن و کلا در رابطه و ایجاد تعامل مطلوب ، معنی پیدا می کند . به طور خاص احترام در صحبت کردن با یکدیگر بسیار مهم است . به طور مثال زوجین بایستی از به کارگیری ...

ادامه مطلب