09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساسات منفی

خرافات در مراسم عروسی

خرافات در مراسم عروسی

ازدواج . 1 . بنابر خرافه ، ازدواج در روز جشن تولد "بد" است اما اگر پسر و دختر هر دو در یک روز متولد شده باشند ، ازدواج آن دو در این روز مبارک است ؛ گرچه آن ها باید یکی دو سال از هم جدا بمانند . 2 . بنابر اعتقاد اهل خرافه در آمریکا ، همانطور که قطرات باران نمادی از اشک است ، اگر در مراسم عروسی هوا بارانی شد کار بدان جا منتهی می شود که عروس در تمام مراحل زناشویی خود گریان می باشد و اضافه می ...

ادامه مطلب
هشدارهای لازم در زندگی

هشدارهای لازم در زندگی

زنگ خطرها و هشدارهای لازم در زندگی ... تمام حقیقت را در مورد احساساتمان به همسرمان نمی گوییم . از همسرتان نزد دیگران گله و شکایت می کنید . هنگامی که همسرتان کاری را انجام داده و نمی توانید فراموش کنید ولی وانمود می کنید که موضوع تمام شده و اهمیت چندانی ندارد . هرگاه نمی توانید مطلبی را فراموش کنید به این معناست که مقداری تنش روحی ، عاطفی ، احساسی در شما باقی مانده که می بایست ...

ادامه مطلب