09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساسی برون گرا

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت ششم)

اشخاص معمولاً به یک یا دو طریق ادراک می کنند و بعبارتی دیگر اطلاعات لازم را به دست می آورند . از طریق حس یا از طریق شمی ، حسی ها به واقعیت ها و چیزهای خاص توجه دارند . شمی ها به امکانات و احتمالات و کاربردها می اندیشند . مردم به دو طریق قضاوت و داوری می کنند یا تصمیم می گیرند با فکری بودن از تحلیل های منطقی و یا غیر شخصی استفاده می کنند و یا با احساسی بودن به ارزشهای شخصی خود متکی هستند . مفید ...

ادامه مطلب
تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط موثر(قسمت پنجم)

استفاده از سیستم شخصیت خوانی : سیستم شخصیت خوانی بر حول سه رکن شکل می گیرد . ترجیحات شخصی ، مشرب و انگاره برون ریزی یا درون ریزی احساس . این سه رکن مهم ترین سر نخ هایی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید . به خاطر داشته باشید که همیشه مهم است که هدف نهایی را ، در رسیدن به احاطه بر سیستم شخصیت خوانی سریع در نظر داشته باشید . هدف این است که بتوانید با هر کس که تماس برقرار می کنید ، ارتباط ...

ادامه مطلب
تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

چهار طبیعت متفاوت انسان : ترجیحات تیپی افراد سر نخ های مفیدی برای شناسایی اشخاص به دست می دهد ، اما به همان اندازه که هر ترجیح اهمیت دارد ، ما معتقدیم که یک ترکیب مهم ، ترجیحات ناشی از هسته تیپ شخص است . اسم این را مشرب یا خلق و خوی می گذاریم ، که ارزشهای کلیدی و انگیزه های شخصی را مشخص می سازد . آشنایی با این مشرب به دو طریق سودمند است ، نخست آن که درک شما را از رفتار و تیپ افزایش می دهد و ...

ادامه مطلب