09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساس اشتباه را در مردان

چرا مردها از پذیرفتن اشتباه خود بیزارند ؟

چرا مردها از پذیرفتن اشتباه خود بیزارند ؟

مردان از قبول بسیاری از رفتارهای اشتباه خود گاهی سر باز می زنند و حتی تعبیر و تفسیر این‌گونه برخوردها و بازتاب‌ آن ها در مقابل همسرانشان ، اندکی برایشان سخت و دشوار جلوه ‌می کند . حال چطور می‌توان مردان را مجاب ساخت به  پذیرفتن آنچه را که نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند که بدانند ، و این مقوله‌ای است که همیشه ذهن همسران این مردها را به خود معطوف داشته است . یقینا پذیرفتن برخی رفتارهای غیر ...

ادامه مطلب