09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساس امنیت

ده علامت هشدار دهنده یک فدایی عشق

ده علامت هشدار دهنده یک فدایی عشق

در این مطلب به ده علامت هشدار دهنده یک فدایی عشق و یا بعبارتی فردی که خود را در عشق فدا می کند می پردازیم ؛ فکر می کنید باید در اطراف همسرتان پاورچین پاورچین راه بروید ، تا او را ناراحت و عصبانی نکنید . احساس می کنید رفتار همسرتان با شما همیشه احترام آمیز نیست . در محل کار یا در کنار دوستان خود با اعتماد به نفس تر و قوی تر هستید ، اما در کنار همسرتان عملکرد ضعیف تری دارید . وقتی به ...

ادامه مطلب
وظیفه زن در مقابل شوهرش

وظیفه زن در مقابل شوهرش

در این بخش به نکاتی پیرامون نحوه برخوردها خانم ها در مقابل شوهرشان و وظایف آن ها می پردازیم . نکاتی که در صورت رعایت زندگی مشترک را بسیار شیرین تر کرده و شما را به شوهرتان بیش از پیش نزدیک می کند و همچنین تاثیر پذیری او از شما را دو چندان می نماید . شرایط را طوری فراهم کنید که او بداند ، می خواهید با او صحبت کنید و اگر دیدید که شرایط برای این کار فراهم نیست ، او را زیادی تحت فشار قرار ...

ادامه مطلب