09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب احساس

این من هستم …

این من هستم …

این من هستم در تمام این جهان هیچکس شبیه من نیست . از بعضی از جهات شاید بعضی ، ولی هیچکس شبیه من نیست . هرچه از من سر میزند از من است . چرا که با ضمیر خود آن را گزیده ام . من مالک آنچه هستم ، که در وجودم میگذرد . - تن من و هرآنچه در آن میگذرد . - روح من ، با فکرها و ایده هایی که در آن جاری است . - چشمهایم ، با همه تصاویر و هر آنچه دیده . - و احساس من ، هر آنچه که هست . خشم ، لذت ، ناکامی ، عشق ، نا ...

ادامه مطلب
تمامی آنچه زنان از شنیدن آن بیزارند !

تمامی آنچه زنان از شنیدن آن بیزارند !

آروم باش ! زمانی که همسر شما این جمله را از شما می شنود اضطرابش بالا رفته و آن را اینگونه تعبیر می کند که زیادی از خود واکنش نشان داده ام ، غیر منطقی شده ام و نمی توانم از پس موضوع برآیم و از طرف دیگر فکر می کند که این حرف شما را به فخر فروشی تلقی می کند(یعنی مرد ها به خود مسلط می باشند و زن ها نمی توانند بر خود مسلط باشند) . سخت نگیر ! با این جمله زن احساس می کند ، دغدغه های او را کوچک جلوه ...

ادامه مطلب
آنچه مردان می گویند تا از گفتگو با زنان شانه خالی کنند

آنچه مردان می گویند تا از گفتگو با زنان شانه خالی کنند

باشه ، باشه مثل همیشه حق با توست و من اشتباه می کنم ، حالا راضی شدی ؟! باید در نظر داشت هدف از یک مکالمه برد و باخت نیست ، زیرا یک مکالمه هرگز یک مسابقه نیست که برنده و بازنده داشته باشد ، مکالمه به منظور ایجاد یک ارتباط متقابل بوجود می آید و گفتن جمله ی فوق این احساس را به زن خواهد داد که ؛ شوهر من تصور می کند ما در میدان جنگ هستیم و در این میان من با تمام تلاش خود به دنبال محکوم کردن و ...

ادامه مطلب
ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن اگه از مو مِشنِوی بی خودی ازدواج نِکُن *** خودِته اسیر یَک دُخترِ هاج و واج نِکُن شاداماد نِمایِشه ، مِخَن تو رِه خَرِت کُنَن *** فکر تختُ شِنِلُ چِکمهُ اسبُ تاج نِکُن با تویَم که هِی مِخی خودته به او را بِزِنی *** عُمرِ با اَرزِشِته ایساخ حَروم حراج نکن مَلوانِ زِبِلَم زَن مِخِه ، اما تو رِفیق *** اعتماد به قُدرتِ قُطّی اسفناج نِکُن او مِخِه بِگه که شوم شاعره و شلار بِدِه ...

ادامه مطلب