09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اختلاف سنی

اهمیت اختلاف سنی در ازدواج

اهمیت اختلاف سنی در ازدواج

دوره ای که مردها با زن های 10 یا 20 سال کوچک تر از خودشان ازدواج می کردند ، تقریبا گذشته است . امروزه ازدواج هایی که در آن زوج ها همسالند و یا ازدواج هایی که در آن زن بزرگ تر از مرد است بیشتر از قبل دیده می شود . تفاوت سنی مناسب در ازدواج . اگر تفاوت سنی میان زن و مرد سه تا چهار سال باشد ، از یک حد معمولی برخوردار است . این مورد بستگی به این دارد که چقدر زن و مرد بتوانند این فاصله را باور ...

ادامه مطلب