09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اختلاف نظر

زندگی میدان جنگ نیست !

زندگی میدان جنگ نیست !

این را بدانید که جواب های ، هوی نیست ... بسیاری از زوج‌‌های جوان در ابتدای زندگی مشترک با همسرشان همانند دوستانشان رفتار می‌کنند یعنی به همان شکل ، لجباز و یا حاضر جواب هستند . آنها فکر می‌کنند در روابط زناشویی و در مقابل همسرشان هم می‌توانند همین رفتار را داشته باشند غافل از این که زندگی مشترک عرصه رقابت زن و شوهر نیست و اگر بخواهند مدام به پاسخ دهی بپردازند و در برابر هم قد علم ...

ادامه مطلب