09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اخلاق

نکته ها و لطایف

نکته ها و لطایف

• در اهمیت رسیدگی زن به ظاهر خود زنی بی مبالات و بی توجه به زیبایی ظاهر ، به ازدواج مردی ظریف و بزله گو درآمد . مرد از دیدن او بی نهایت دلگیر و ملول بود ، روزی زن از شوهر خود پرسید : برادران و خویشان تو به خانه ی ما می آیند ، از کدامیک روی بپوشم ؟ مرد دلسوخته گفت : از من و باقی به اختیار توست !!! • در مذمت یکسونگری زن مرد کوری چهل سال هر زمان به خانه می آمد دست پُر وارد می شد و همسرش از او ...

ادامه مطلب