09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارتباط با دیگران

کیفیت ارتباط با دیگران در زندگی مشترک

کیفیت ارتباط با دیگران در زندگی مشترک

زیاد اتفاق خواهد افتاد که وقتی با همسر خود در پارک ، خیابان ، بازار و مکان های دیگر جهت قدم زدن یا خرید و غیره حرکت می کنید به دوستان ، همکاران ، همسایگان و سایرین که به نوعی با آن ها آشنایی دارید برخورد کنید . در این شرایط همسران جوان باید کاملا مواظب رفتار و منش خود به هنگام برخورد با جنس مخالف خود باشند . چرا که بسیار برخوردهایی که بدون هیچ گونه قصد و هدف سویی از طرف یکی از زوجین نسبت به ...

ادامه مطلب