09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارتباط جنسی

روابط جنسی در شروع زندگی مشترک

روابط جنسی در شروع زندگی مشترک

روابط جنسی بخش با اهمیتی از زندگی مشترک را تشکیل می دهد . این روابط و نقش آنها در تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از اختلافات در ادیان ، مذاهب و مکاتب مختلف در سراسر جهان مورد تاکید قرار گرفته است . دین مبین اسلام نیز بر این مسئله در بسیاری از موارد تاکید نموده است . در زیر به برخی از آنها اشاره می شود . پیامبر اکرم (ص) فرموده اند ؛ انجام هر بازی و کار لهوی شایسته نیست ، مگر در سه چیز ؛ تیراندازی ...

ادامه مطلب