09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارتباط موثر با همسر

50 پیشنهاد برای ساختن زندگی موفق و برخورد مناسب همسران با یکدیگر (قسمت دوم)

50 پیشنهاد برای ساختن زندگی موفق و برخورد مناسب همسران با یکدیگر (قسمت دوم)

در این مطلب به بیان پیشنهاد هایی جهت ساختن زندگی موفق و ارتباط موثر با همسر و یا بعبارت دیگر برخورد مناسب همسران با یکدیگر می پردازیم . برای پایه گذاری و ساختن زندگی موفق ؛ به اصل مشارکت در زندگی مشترک معتقد باشید و سعی نکنید تمام کارها را به تنهایی انجام دهید بلکه از همسر و فرزندانتان نیز کمک بگیرید . باور کنید که در ازدواج و تشکیل خانواده مرد و زن عالی ترین سرمایه های وجود خود یعنی ...

ادامه مطلب
50 پیشنهاد برای ساختن زندگی موفق و برخورد مناسب همسران با یکدیگر (قسمت اول)

50 پیشنهاد برای ساختن زندگی موفق و برخورد مناسب همسران با یکدیگر (قسمت اول)

در این مطلب به بیان پیشنهاد هایی جهت داشتن یک زندگی موفق و ارتباط موثر با همسر و یا بعبارت دیگر برخورد مناسب همسران با یکدیگر میپردازیم . زمانی شما یک زندگی موفق خواهید داشت که ؛ نسبت به همسر خود نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این ودیعه الهی تلاش کنید . به همسر خود احترام بگذارید و با او محترمانه صحبت کنید و در ارتباط با او از عواطف ...

ادامه مطلب