09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ارضاء

تفاوت های مربوط به حواس در مردان و زنان

تفاوت های مربوط به حواس در مردان و زنان

حس شنوایی . حس شنوایی زن ها در همه دوران به مراتب بالاتر از حس شنوایی مردان است . به طوری که تمام محرک های صوتی را دریافت می نمایند . آزمایش ها نشان داده است در یک سالن که تعداد بیشماری موسیقی پخش می گردید ، زنان قدرت درک و فهم تمام موسیقی ها را دارا بودند ؛ در صورتی که مردان برخی از صداها را نشنیده بودند . در دفاتری که خانم ها منشی می باشند معمولا صدای تلفن کوتاه و کم تنظیم شده است . این ...

ادامه مطلب