09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در اسلام

ازدواج در اسلام

ازدواج در اسلام

در اسلام ، ازدواج و تشکیل خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در کتاب آسمانی ما ، قرآن و همچنین گفتار پیامبر و پیشوایان ما به کرات به این امر تأکید شده است . ازدواج از نگاه قرآن : وانکحوا الایامی منکُم و الصالحین مِن عِبادکُم و امائکُم ان یکونو فُقراء یغنهُم الله من فضله . باید وسیله ی ازدواج مردان بی زن و زنان بی شوهر و بردگان و کنیزان صالح را فراهم آورید . اگر تهی دست باشند ...

ادامه مطلب