09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در بشرویه

مراسم ازدواج در بشرویه

مراسم ازدواج در بشرویه

جشن عروسي در شهرستان بشرویه امروزه نسبت به آن‌چه در گذشته صورت مي‌گرفته است تا حدودي تفاوت دارد. به‌طوركلّي ازدواج چه در قديم و چه امروزه، در طي سه مرحله انجام مي‌شود: نامزدي، عقد و عروسي. • خواستگاری : در ابتدا بعد از اين‌كه دختر مورد نظر از طرف داماد و خانواده‌اش مورد پسند واقع شد (با توجه به شناختي كه از دختر و خانواده‌اش دارند)، زمينه‌سازي‌هاي اوّليه‌اي توسط والدين داماد ...

ادامه مطلب