09154023403 - 09155743403
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
انتخابی آزادانه میان بهترین ها
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
تا پایان راه همراهتان هستیم
اتاق کنترل با پیشرفته ترین سیستم های صوتی و تصویری
اتاق کنترل با پیشرفته ترین سیستم های صوتی و تصویری
سن چرخان ، سالن پذیرایی از مهمانان ویژه
1
2
3
4
آرشیو:

برچسب ازدواج در درگز

مراسم ازدواج در درگز

مراسم ازدواج در درگز

• خواستگاری : مراسم خواستگاری مطابق رسوم دیگر شهرها و با حضور مادر داماد و تنی چند از زنانی که مقاربت فامیلی با داماد دارند برگزار شده و پس از موافقت والدین دختر و پسر مقدمات ازدواج فراهم می شود.مجالس عروسی در شهرستان درگز به اشکال خاصی و طبق سنن دیرینه ی مردم این منطقه صورت می گیرد.در مرکز شهرستان به علت تغییر بافت سنتی و روی آوردن مردم به زندگی شهری از سنت های معمول ازدواج کاسته شده ...

ادامه مطلب