09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در شیروان

مراسم ازدواج در شیروان

مراسم ازدواج در شیروان

• خواستگاری : برای خواستگاری مادر پسر و چند تن از عاقله زنان به منزل دختر مورد نظر می روند و مادر دختر از طرز برخورد آن ها حدس می زند که به خواستگاری آمده اند و از دخترش می خواهد که برای مهمان ها چای ، میوه و شیرینی بیاورد.هنگامیکه دختر وارد می شود مادر پسر ماشاللـ.... گویان دختر را می بوسد و اگر اخلاق و رفتار و ظاهر دختر را پسندید علناً به خانواده ی دختر اظهار میکند که برای خواستگاری آمده ...

ادامه مطلب