09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج در مشهد

مراسم ازدواج در خراسان

مراسم ازدواج در خراسان

خواستگاری : برای خواستگاری مادر داماد و چند تن از زنان جا افتاده و مسن که با داماد خویشی و قرابت داشته باشند (خاله،عمه و خواهر) به عنوان مهمانی یا به بهانه کرایه کردن اتاق و یافتن خانه به خانه ی عروس می روند.مادر عروس که از برخورد مهمان ها و صحبت آن ها حدس می زند برای خواستگاری آمده اند دختر خود را صدا می زند و می گوید برای مهمان ها چای و قلیان بیاورد.وقتی دختر چای و قلیان آورد مادر ...

ادامه مطلب