09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج و عروسی

وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک

وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک

اصولا آگاهی یافتن از نقش هایی که انسان بعد از ازدواج و عروسی پیدا می کند و متعاقب آن ، تکالیف و وظایفی که بر عهده او نهاده می شود و عمل به آن ها در شرایط و موقعیت های خاص خودشان به زوج های جوان کمکی می کند که زندگی دلپذیر و شیرینی را تجربه نمایند . نقش هایی که یک دختر خانم بعد از ازدواج و عروسی در قبال خانواده شوهرش پیدا می کند ، بدین گونه است ؛ نسبت به شوهرش نقش همسری ، نسبت به والدین ...

ادامه مطلب