09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ازدواج پایدار

راه کارهای عملی برای داشتن ازدواج پایدار

راه کارهای عملی برای داشتن ازدواج پایدار

موفقیت های دیگران را به رخ همسر خود نکشید . ظرفیت ها و توانایی های همسر خود را کشف کنید . هرچند وقت یک بار به همسر خود بگویید ، از داشتن همسر درستکاری همچون او ، به خود می بالید . همسر خود را تحسین کنیــد . برای او هدیه هر چند کوچک و بدون هیچ مناسبتی بخرید . لحظاتی از روز را تنها به او اختصاص داده و از این لحظات لذت ببرید . به او بگویید ، ترجیح می دهید خودتان رنج ببرید ، نه او که ...

ادامه مطلب
پنج خان ازدواج

پنج خان ازدواج

به طور طبیعی زنان و مردان بسیار متفاوت هستند ؛ گویی که هر کدام از سیاره ی جداگانه ای آمده اند ، پس چگونه می توانند شادمانه در کنار یکدیگر زندگی کنند ؟! آیا یک زوج می توانند خیلی با هم صمیمی باشند ؟ آیا این صمیمیت می تواند باعث جدایی زوج ها شود ؟ شواهد علمی جدید نشان می دهد که این اتفاق ممکن است بیافتد اگر زوج ها مراحل تغییر در ازدواج را درک نکنند ، جدایی بوجود می آید . علاوه بر این می توان ...

ادامه مطلب