09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب استانداردهای طراحی رستوران

اصول و ضوابط طراحی رستوران

اصول و ضوابط طراحی رستوران

نمای بیرونی رستوران : قسمت آشکار و قسمت پنهان : طراحی موفق یک رستوران ، تا حد زیادی به چگونگی مشاهده یا احساس مشتری بستگی دارد . در محیط های شلوغ و پرازدحام سردر رستوران باید به گونه ای باشد که کاملاً مشخص و مجزا به نظرآید و جلب توجه کند . این مساله به ویژه در مورد رستوران های حاشیه جاده ها بسیار حایز اهمیت است و باید به گونه ای طراحی شود که اتومبیلی که با سرعت از آن محل عبور می کند ...

ادامه مطلب