09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اسلام

تعدد زوجات در اسلام

تعدد زوجات در اسلام

شكى نيست كه جواز چند همسرى با رعايت شرايط آن ، يكى از احكام اسلام است و شيعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند . پيش از اسلام نيز به طور معمول در ميان قبايل مختلف ، وجود داشته است و حتى برخى از بت پرستان به هنگام مسلمان شدن ، بيش از ده زن و يا كمتر داشته اند . اسلام در مواجه با آن در صدد اصلاح و تعديل برآمد . خداوند متعال مى‏ فرمايد ؛ "وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ ...

ادامه مطلب