09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اعضای محبوب خانواده

چگونه نزد خانواده همسر خود محبوب شویم ؟

چگونه نزد خانواده همسر خود محبوب شویم ؟

وقتی عروس و دامادی جوان به جمع خانواده ی طرف مقابل خود وارد می شود ، احساس نگرانی همراه با شادی ، اضطراب ، استرس برای آشنا شدن با آن ها ، در وجود وی کاملا امری عادی است . اعضای این خانواده جدید می توانند به دوستان و نزدیکان صمیمی شما تبدیل شوند یا به سرچشمه های خشم و جر و بحث های بیهوده شما و همسرتان ، قسمت زیادی از روابط خوب یا بد با پدر و مادر شوهرتان یا خواهر و برادرهایش به رفتار خودتان ...

ادامه مطلب