09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب افزایش اعتماد به نفس

چرا مردان به رابطه جنسی نیاز دارند ؟

چرا مردان به رابطه جنسی نیاز دارند ؟

مردها برای زنده نگه داشتن احساساتشان به رابطه جنسی نیاز دارند . در طی هزاران سال مردان یاد گرفته اند که کار اصلی آنها محافظت و تامین نیازهای خانواده باشد . آنان آموخته اند که این وظایف را به قیمت مسدود و سرکوب کردن احساسات ، عواطف و هیجاناتشان انجام دهند . در مقام مقایسه از همان ابتدا رسیدگی به کارها و انجام وظایف محوله نسبت به احساسات ، از اهمیت بیشتری برای آنان برخوردار بوده . غالبا ...

ادامه مطلب
راه های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

راه های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

اگر بخواهیم مستقل و بی حاشیه و با اعتماد به نفس کامل برویم سر اصل مطلب ، باید بگوییم که ما برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت به "اعتماد به نفس" و "عزت نفس" نیاز داریم  و خبر بد و خوب ، به طور همزمان این است که هیچ کدام از این دو ، در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود مگر خودتان !!! اعتماد به نفس ، اعتماد به خود است . خودتان را چقدر می شناسید و چقدر به این "خود" اعتماد دارید ؟!! چقدر برایتان محترم است و ...

ادامه مطلب